WRS Uppsala
Om företaget
Framtidens VA
VA-planering & omvandlingsområden
Avloppsvatten
Naturvatten
Dagvatten
Lakvatten
Våtmarker
Forskning & utveckling
Miljö & kvalitet
Nyhetsarkiv
Bibliotek
Kontakt & hitta hit
Tillbaka till start

Vi stödjer:

 
WRS Uppsala AB

20 år med spillvattenvåtmarker i Sverige
det firade vi med VÅTMARKSJUBILEUM
i Våtmark Alhagen, Nynäshamn
22-24 maj 2013

Vår affärsidé:
Vi följer inte utvecklingen. Vi driver den!

WRS Uppsala AB utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system. I första hand arbetar vi med rådgivning, information, planering, idégivning och projektering för den svenska marknaden.

WRS är Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och Miljöcertifierad enligt ISO 14001. Se vårt ISO-certifikat här.


 

 

Nyheter

2013-09-01
Korsängens Vattenpark i Enköping har fått Mälarens Vattenpris!
Motivering lyder: "Enköpings kommun tillvaratar med en modern dagvattenhantering dammarnas ekosystem-tjänster och bidrar genom uppföljningsprogrammet till att öka kunskaperna om dess renings-kapacitet".
WRS gratulerar!
Tillsammans med andra delaktiga känner vi oss stolta och glada.
Läs mer om Vattenparken på Enköpings kommuns hemsida.

2013-03-11
2013 är det 20 år sedan den första våtmarken för rening av spillvatten togs i drift i Sverige. Det firas med jubileum i dagarna 3, 22-24 maj. Läs mer och välkommen med din anmälan -->

12-12-03
WRS är andelsägare i ett vindkraftverk och främjar en av de absolut renaste energikällorna!
...Läs mer ->

12-08-24
Följ med på dagvatten-vandring i Stockholm den 13 september!
...Läs mer ->

12-08-24
Vill du lära dig mer om teknik och juridik kring dagvattenhantering?
I höst har du chansen.
... Läs mer ->

12-05-22
Trosa har fått sitt första fågeltorn vid Trosa våtmark.
...Läs mer ->

12-05-21
Naturen hjälper miljön! En ny våtmark tar form i Norrköping.
...Läs mer ->

12-05-02
Läget imarkbaserad avloppsvattenrening är nu publicerat i en ny rapport!
...Läs mer ->

11-07-01
Knivsta kommun får LOVA-bidrag för visningssanläggning för enskilt avlopp
...Läs mer ->

11-02-08
Nationell konferens om Vatten, Avlopp och Kretslopp den 7-8 april i Uppsala!
...Läs mer ->

11-02-01
Nytt examensarbete om resultat, kostnader och erfarenheter från Svenska spillvattenvåtmarker.
...Läs mer ->

10-08-20
Remissvar till miljödepartementet om återföring av fosfor.
...Läs mer->

10-08-20
Kretsloppsanpassade avlopp för Åbolands skärgård.
...Läs mer->

10-08-16
Projektering av våtmark vid f.d. avfallsupplag.
...Läs mer->

10-08-16
Rening av läkemedels-substanser i våtmarker
för avloppsbehandling.

...Läs mer->

10-07-19
Dagvattenåtgärder på Gamla Brunnsvägen.
...Läs mer->

10-05-31
Lakvattenbehandling på avfallsanläggning.
...Läs mer->

10-05-31
WRS agerar expert i Miljööverdomstolen.
...Läs mer->

10-05-31
Studieresa till Berlin om dagvattenhantering.
...Läs mer->

10-05-31
Kommunöverskridande dagvattenpark i Bredden.
...Läs mer->

10-05-31
Förslag till lokal dagvattenhantering vid porslinsfabriksområde.
...Läs mer->

10-01-26
Hur bra renar infiltrationer och markbäddar?
...Läs mer->

10-01-26

VA-utredning inför detaljplan, Haninge

...Läs mer->